تاریخچه بیلیارد (چوگان روی میز) همانند بسیاری از بازی های دیگر حتی آنهائیکه امروزه

در زمره رشته های ورزشی درآمده اند مبهم بوده است همچنانکه سابقه پیشرفت بشر

و چگونگی رسیدنش به موقعیت فعلی به درستی روشن نیست
 
و بیشترش حدس و گمان است و بس .

هر چند که برخی افراد با ارائه نظریاتی سعی بر بازگویی هایی از گذشته نموده

که بیشتر به پندار شباهت دارد تا به واقعیات ، ولی آنرا " تاریخ " نام نهاده اند

و در نهایت چنانچه در مورد بیلیارد اظهار نظری کرده باشند

اینگونه است که : این بازی فعلاً انجام میشود .


آنها به طور قطع و یقین نمی توانند بگویند که این بازی ابتدا در کدام نقطه از جهان شکل گرفته است .

آیا این بازی در اماکن سرپوشیده انجام میشده است یا در فضای باز ؟

آیا روی سطح زمین بوده یا روی میز ؟

با چوب بوده یا بدون آن ؟

با یک گوی و یا با چندین ؟

کودکی آنرا ابداع نموده و یا دانشمندی آنرا اختراع .

آیا ...


اما همگی تغییر شکل را پذیرفته اند و امروزه این بازی عمومیتی عام یافته 

و جذابیتی خاص را برای علاقمندان دارا است .


ایرانیان از دیر باز برای این شکل از بازی ها نام عمومی " چوگان " را برگزیده بودند .

از اشکال مختلف آن در کتب خویش نام برده ، چگونگی انجام آنرا تشریح
 
و حتی در مواردی آنرا به تصویر کشیده اند .


اغلب نویسندگان و شعرای نامی ایران زمین نیز در آثار خود از الفاظی مانند گوی ، میدان ،
 
چوگان ... استفاده های بدیعی برای انتقال صریحتر مفاهیم نموده اند که
 
با در نظر گرفتن قدمت این اشعار میتوان تا حدی به تاریخچه این بازی و انجام متداول آن
 
در طی قرون متمادی پی بُرد .


شواهد نشان میدهد که این بازی از طریق اسپانیای مسلمان به قاره اروپا وارد گردیده

و قرن ها پس از آن به امریکا رسید .


در برخی از نوشته ها انتقال آن را از طریق هندوستان به انگلستان گفته اند

که دیگر اروپاییان از جمله فرانسویان با آن چندان موافق نیستند .


به هر صورت هم اینک انواع و اقسام این بازی و در اشکال گوناگون و بسیار متنوع

در اقصی نقاط عالم اجرا میگردد ، و هستند افرادی که با این بازی بطور مطلق مخالفند

و سعی دارند تا از آشنایی دیگران با این رشته نیز جلوگیری نمایند .


مایلیم از طریق این کارگاه رایانه ای علل مخالفت ایشان را دریافت نموده

و با درج نظرات موافق و مخالف گامی در جهت روشن سازی فکری - فرهنگی جامعه برداریم .


دیدگاه ما بر این است که بیلیارد ( چوگان روی میز ) تنها یک بازی و صرفاً تفریح

محض نیست بلکه یکی از معدود رشته های ورزشی است که بیشترین بازیکن را

از لحاظ تعداد و گسترده ترین طیف افراد را از نظر سن و سال و جنسیت در بر میگیرد

و افراد شرکت کننده در طول زمان بازی به مراتب دیرتر از سایر رشته های ورزشی

احساس خستگی کرده و به سختی حاضر به قطع کردن بازی
 
حتی با گذشت چندین ساعت می باشند .


امروزه این بازی در اماکن مختلف از جمله سالن های مخصوص ، در برخی از منازل ،

در اماکن گردشگری – تفریحی ، در برخی مناطق ساحلی وحتی به صورتی بسیار وسیع

و متنوع از طریق رایانه ها در حال اجرا است .


در برخی موارد انجام مسابقات جهانی این بازی از طریق فرستنده های تلویزیونی

و ماهواره ای پخش میگردد که گاهی تعداد بینندگان آن به مراتب بیشتر از بسیاری

از برنامه ها و رشته های ورزشی دیگر می باشد و جای سئوال دارد

که چه عواملی باعث جلوگیری از ورود این رشته به جمع بازیهای جهانی المپیک گردیده اند؟


شاید انجام یک همه پرسی جهانی تکلیف این رشته را روشن نموده

و شاید هم آنرا به جمع ردیف دیگر رشته های متروک اضافه نماید .


شاید جهان به یک همه پرسی ورزشی نیاز دارد؟


تاریخ گذشتگان سرشار از ابهامات است . آیندگان را دربارۀ امروزمان شفاف سازیم .


ورزشکار باشید ... ورزش یار باشید ... ادیب باشید