تلنگر 27
راهکار ادیبان برای پیشرفت سریع

زیادی به بیلیارد نچسبید


چنانچه احساس میکنید از بیلیارد خسته شده اید ( چه تمرین باشد ، چه بازی و چه مسابقه ) لازم و
ضروری است که مدتی از بیلیارد دوری کنید ( هر چند این گفتار به مذاق باشگاه داران
و گاهاً بازیکنان خوش نیاید ) .

بیاد داشته باشید که زندگی فقط بیلیارد نیست .

اگر واقعاً به بیلیارد علاقه داشته باشید مدتی زمانی را که از بیلیارد دور هستید بعنوان مرحله
بازسازس فکری قلمداد خواهید کرد و با انرژی بیشتر و ازدیاد علاقه به بازی باز خواهید گشت .

با بازگشت دوباره به بیلیارد احساس خواهید کرد که نشاط مضاعفی یافته اید و آنگاه
از بیلیارد به معنای واقعی لذت می برید .

ورزشکار باشید ... ورزش یار باشید