آکادمی جهانی بیلیارد ادیبان در نظر دارد تا تمرینات پیشنهادی دیگران را نیز به نمایش بگذارد .

هر چند اعتقاد ادیبان بر این است که انجام تمرینات باید بر اساس برنامه ریزی علمی و با زمان بندی مناسب آموزشی و با بهره گیری از اساتید و اهل فن صورت گرفته تا از بسیاری موارد غیر ضروری و اتلاف وقت ارزشمند بازیکنان جلوگیری شود اما بقول معروف " کاچی بهتر از هیچی "

این تمرین را سایت snooker games با عنوان " یاد گیری زوایا " درج کرده و در توضیح آن آورده است که :

While waiting for their opponent to return from the bar or telephone many players practice potting the three baulk colours from their spots.
Here is something you may find more useful.
Place the cue-ball so it is touching the green, and try to hit the pack of reds. Play this stroke with plenty of bottom and right-hand side and aim as shown.
Studying the course the cue-ball takes from cushion to cushion will increase your knowledge of the angles, and give you reference points that will be of great use when your faced with a similar position in actual play.
Vary this routine by placing the cue-ball behind the brown and yellow, and remember to stop the cue-ball to save re-racking the reds !

ترجمه ضمنی : در حالیکه منتظر بازگشت حریفتان به بازی هستید می توانید بجای انداختن توپ های رنگی در نیم دایره به داخل حفره ها این تمرین را انجام دهید که شایر مفید تر باشد .

توپ سفید را مطابق شکل در پشت یکی از توپ های رنگی نیم دایره قرار دهید و سعی کنید با زدن ضربه ، توپ سفید را به توپ های قرمز برسانید . بخاطر سپردن مسیر طی شده توسط توپ سفید هنگامی که به پایین ترین و راست ترین سمت آن ضربه میزنید و چگونگی بازتاب توپ پس از برخورد با دیواره ها برای تطابق وضعیت های مشابه در بازی بسیار حائز اهمیت خواهد بود .

شما هم می توانید تمرینات پیشنهادی خود را برای درج در کارگاه های رایانه ای " ادیبان " ارسال نمائید

 

سایر تمرینات ادیبان را  با  مراجعه به بخش "  آموزش - تمرین - تلنگر " در سایت آکادمی جهانی بیلیارد ادیبان پیگیری نمایید 

ورزشکار باشید ... ورزش یار باشید ... ادیب باشید

 شما هم می توانید تمرینات پیشنهادی خود را برای درج در کارگاه های رایانه ای " ادیبان " ارسال نمائید

 

سایر تمرینات ادیبان را  با  مراجعه به بخش "  آموزش - تمرین - تلنگر " در سایت آکادمی جهانی بیلیارد ادیبان پیگیری نمایید 

ورزشکار باشید ... ورزش یار باشید ... ادیب باشید