تمرین بیلیارد فانتزی 19


برخی از مدعیان بیلیارد به سر مربی آکادمی جهانی بیلیارد ادیبان مراجعه کرده و نسبت به کارآئی تمرین شماره 3 ادیبان اظهارات اعتراض آمیزی بیان داشتند . شاید این تمرین پاسخی باشد برای اعتراضات ایشان اگر واقعاً قصد یادگیری دارند و نه جنجال.

هر چند اعتقاد ادیبان بر این است که انجام تمرینات باید بر اساس برنامه ریزی علمی و با زمان بندی مناسب آموزشی و با

بهره گیری از اساتید و اهل فن صورت گرفته تا از بسیاری موارد غیر ضروری و اتلاف وقت ارزشمند بازیکنان جلوگیری شود،

اما بقول معروف " کاچی بهتر از هیچی " .Fundamentals

The following drill is designed to calibrate your shooting arm. The objective is to develop your ability to deliver the cue ball down table with different speeds depending on what the shot requires. For this drill I’ve divided the table into five different zones, each zone is 2 diamonds wide. The zones on the ends of the table are actually two diamonds wide; one diamond going into the rail, and one diamond coming out. Start with the cue ball near the head string and hit the cue ball so that it stops in the zone marked 1. Then start again with the cue ball near the head string and try to make the cue ball stop within zone 5. When you are first starting out, try to master zones 1, 5, 9, and 13. Once you can do these 75% of the time, try to hit all the intermediate zones.Fundamentals 1 - Developing Speed Control
این تمرین را میشل ردیک
Michael Reddick ارائه داده است با این توضیح که :

این تمرین طراحی شده است برای سنجش نیروی وارده به توپ ضربه و کنترل سرعت ضربه. هدف از این تمرین راندن توپ ضربه با سرعت های مختلف و رساندن آن به مناطق از پیش تعیین شده است.

با ضربه اول توپ سفید را به منطقه 1 برسانید. این تمرین را گسترش دهید تا بر اثر هر ضربه به توپ سفید، آنرا را در نواحی از پیش تعیین شده متوقف کنید.


برای آشنایی بیشتر تمرینات پیشنهادی دیگران را در بخش تمرینات فانتزی
 سایت آکادمی جهانی بیلیارد ادیبان پیگیری نمایید .

http://www.adibon.com/