راهکار ادیبان برای پیشرفت سریع

قانون دان باشید
 
 
بسیار اتفاق افتاده است که عدم آگاهی
 
 نسبت به مقررات بازی

 بیلیارد منجربه برخوردهای ناشایست و غیر
 
 ورزشی شده است .
اما نکته مثبت در باشگاه های بیلیارد این است
 
 که چنانچه

 بازیکنان اختلافی بر سر شرایط پیش آمده در
 
بازی پیدا کردند

 از اولین نفری که در این مورد سئوال کنند
 
 حرفش را


 بلافاصله میپذیرند و این یعنی احترام گذاشتن
 
 به حکم داوری .
ناگفته پیداست که از وظایف بازیکن است که
 
 از مقررات بازی


 اطلاع داشته باشد و همچنین وظیفه برگزار
 
 کنندگان بازی های


 رسمی این است که آیین نامه اجرایی
 
 مربوطه را قبل از بازی اعلام نمایند .برای بازدید از تلنگرهای قبلی ( راهکار ادیبان
 
 برای پیشرفت سریع )


 به قسمت " آموزش _ تمرین _ تلنگر " در
 
 صفحه اصلی سایت

 
 
و در ستون سمت راست ذیل بخش سرفصل
 
 ها مراجعه کنید .
 ورزشکار باشید ... ورزش یار باشید ... ادیب باشید