مسابقات جهانی کارام بول سه بانده با شرکت 48 بازیکن در شهر لوزان کشور سوئیس تا 24 آبان 1388 در جریان خواهد بود .

این بازیها را می توانید از طریق اینترنت مشاهده کنید : http://kozoom.com/live/cm3b2009/live.php