هر چند اعتقاد ادیبان بر این است که انجام تمرینات باید بر اساس برنامه ریزی علمی و با زمان بندی مناسب آموزشی و با بهره گیری از اساتید و اهل فن صورت گرفته تا از بسیاری موارد غیر ضروری و اتلاف وقت ارزشمند بازیکنان جلوگیری شود اما بقول معروف " کاچی بهتر از هیچی " .


Blacks off the spot

Such a simple practice exercise can have great benefits for your game.

It helps you get used to finding the potting angle for the black

and helps develop your skills by forcing you to

play all the shots you require e.g. stun, screw, stun run through and side.Place the black on it's spot and place the cue ball anywhere you like.

Try to pot as many consecutive blacks as you can.

Set yourself a target and try to achieve it.

After achieving your target increase the number.

It sounds easy but even to get ten in a row requires a good level of skill.

When I practice this I look for 100 in a row.

Once I missed on 99 and had to start again at zero and I can tell you

my concentration and focus was much better the next time.

This is a very good exercise for concentration and discipline.

If practice time is limited, even one hours practice will have you playing at least 100 pots

or more which is far more pots than if you were just playing frames by yourself.

Once you have got the hang of just potting blacks you can take a step up

by potting blacks and pinks alternating between the two.

Again set your targets and gradually increase them.

This generates good close control of the cue ball which is essential

and will require you to play all different shots.

It is far more difficult to get 10 pinks and blacks than to get ten consecutive blacks.

After you have mastered this technique you might try doing this by only potting

the black into the corner pockets and the pink into the middle pockets.


You can evolve this routine to include blues and from there the baulk colours.

http://fergalobrien.ie/practice2.html
این تمرین در سایت رسمی فرگال او براین آمده است با این توضیح که :

تمرینی به این سادگی میتواند سهم بسزایی در پیشرفت بازی شما داشته باشد .


با انجام این تمرین میتوانید نقطه افت ثابت توپ مشکی را به حافظه خود بسپارید و انواع و اقسام ضربات را برای انداختن توپ مشکی به داخل حفره مورد نظر بکار بندید .

طریقه انجام این تمرین : توپ سیاه را بر روی میز و در نقطه قراردادی برای این توپ کار بگذارید و توپ سفید را از هر نقطه دلخواه به سمت توپ مشکی زده و مشکی را به درون حفره مورد نظر بیاندازید .

چند بار میتوانید ضربات موفقیت آمیز داشته باشید ؟ تعداد ضربات موفقیت امیز را بتدریج افزایش دهید . فرگال او براین میگوید عدد مورد نظر برای وی در این تمرین 100 میباشد . او میافزاید که یکبار تا 99 ضربه موفقیت آمیز را زده است ولی صدمین را خطا کرده است و در تمرین بعدی تمرکز ذهنی او به مراتب بهتر بوده است .

اگر از مرحله انداختن توپ مشکی عبور کردید میتوانید توپ صورتی را به این تمرین اضافه کرده و به ترتیب یک مشکی و یک صورتی را به داخل حفره مورد نظر بیاندازید .

انجام این تمریت باعث میگردد تا شما کنترل خوبی روی توپ سفید داشته باشید که از اصول اولیه بشمار میرود .

در ادامه میتوانید توپ مشکی را فقط به حفره های گوشه نزدیک و توپ صورتی را به حفره های میانی میز بیاندازید و حتی میتوانید توپ های رنگی دیگر را نیز به این تمرین بیافزایید .


ورزشکار باشید ... ورزش یار باشید ... ادیب باشید