راهکار ادیبان برای پیشرفت سریع

انتخاب مسیر توپ


انداختن توپ هدف به درون حفره به نظر آسان می رسد اما انتخاب مسیر توپ ضربه برای ایستایی در نقطه مطلوب در ادامه کار بسیار لازم و ضروری است .


ممکن است چند مسیر و گزینه را برای ایستایی ثانویۀ توپ سفید در نظر بگیرید اما دقت کنید تا حتی المقدور این مسیر کوتاه ترین باشد و اگر این مورد امکان نداشت در عوض در مسیر انتخابی شما برای حرکت دادن توپ ضربه توپ دیگری در مسیر نباشد تا این توپ ها با یکدیگر برخورد کنند و باعث تغییر چیده مان میز گردند .


البته در مواقعی برخورد دادن توپ ها با یکدیگر برای ایجاد موقعیت بهتر از روی علم و آگاهی بسیار لازم و مفید بوده و در بازی هایی مانند کارام بول این نوع برخور دادن توپ ها با یکدیگر اساس کار می باشد .

برای بازدید از تلنگرهای قبلی ( راهکار ادیبان برای پیشرفت سریع ) به قسمت " آموزش _ تمرین _ تلنگر " در صفحه اصلی سایت آکادمی جهانی بیلیارد ادیبان www.adibon.com  و در ستون سمت راست ذیل بخش سرفصل ها مراجعه کنید .ورزشکار باشید ... ورزش یار باشید ... ادیب باشید