گزارش های مندرج در سایت آکادمی جهانی بیلیارد ادیبان درباره

مسابقات جام جهانی مارمولک های حرفه یی ( snooker 2010 )

1- http://www.adibon.com/new/modules.php?name=News&file=article&sid=151

2- http://www.adibon.com/new/modules.php?name=News&file=article&sid=154

3- http://www.adibon.com/new/modules.php?name=News&file=article&sid=155

4- http://www.adibon.com/new/modules.php?name=News&file=article&sid=156

5- http://www.adibon.com/new/modules.php?name=News&file=article&sid=158

6- http://www.adibon.com/new/modules.php?name=News&file=article&sid=159  

7- http://www.adibon.com/new/modules.php?name=News&file=article&sid=160

8- http://www.adibon.com/new/modules.php?name=News&file=article&sid=161