PJ.Nolan  که مربی اسنوکر و ایرلندی الاصل است این تمرین را با عنوان تکنیک ارائه داده است .


طرز اجرا :

توپ سفید را بر روی نقطه قراردادی ( توپ زرد – توپ سبز ) و یک توپ هدف را در نقطه قرار دادی توپ آبی بگذارید .

ارزیابی سطح بازی :

بیشتر از 8 ضربه موفق ( انداختن توپ هدف در یکی از حفره های مشخص شده در شکل ) برای بازیکنان مبتدی ، بیشتر از 12 ضربه موفق برای بازیکنان پیشرفته و بیشتر از 18 ضربه موفق برای بازیکنان حرفه ای در طول 21 ضربه در جمع .

آکادمی جهانی بیلیارد ادیبان در نظر دارد تا تمرینات پیشنهادی دیگران را نیز به نمایش بگذارد .هر چند اعتقاد ادیبان بر این است که انجام تمرینات باید بر اساس برنامه ریزی علمی و با زمان بندی مناسب آموزشی و با بهره گیری

از اساتید و اهل فن صورت گرفته تا از بسیاری موارد غیر ضروری و اتلاف وقت ارزشمند بازیکنان جلوگیری شود .

شما هم می توانید تمرینات پیشنهادی خود را برای درج در کارگاه های رایانه ای " ادیبان " ارسال نمائید .

سایر تمرینات ادیبان را با مراجعه به بخش آموزش _ تمرین در سایت آکادمی جهانی بیلیارد ادیبان ملاحظه فرمائید .

ورزشکار باشید ... ورزش یار باشید ... ادیب باشید