مرحله اصلی مسابقات اسنوکر آزاد China Open از روز سه شنبه 10 فروردین 1389 آغاز میشود .
 
برنامه بازی های سه شنبه 30 مارس 2010 میلادی :11:05 الی 14:00

Neil Robertson v Mike Dunn داور : Zheng WeiliStephen Maguire v Barry Hawkins داور : Michaela TabbMarco Fu v Bjorn Haneveer داور : Eirian Williams (پخش زنده)


Mark Williams v Jamie Cope داور : Deng Yueyuan16:00 الی 19:00


Ding Junhui v Gerard Greene داور : Michaela TabbRyan Day v Robert Milkins داور : Guo JunMark Allen v Graeme Dott داور : Lu KangmingJohn Higgins v Fergal O’Brien داور : Jan Verhaas (پخش زنده)

برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به : www.adibon.com/new