در مسابقات آزاد مارمولک بازی که در مشهد برگزار شد آقای امیر علی بی همتا ( سمت راست تصویر ) اول شد .

اخبار تکمیلی در www.adibon.com/new