کتاب " اصول اسنوکر " به کوشش آقای مهندس صادق حسینی به علاقمندان عرضه گردیده است .

سرشناسه : حسینی ، صادق ،1360
موضوع : اسنوکر ، آموزش
مشخصات ظاهری : 112 صفحه - مصور ( رنگی )
شابک : 4-4421-04-964-978
فهرست نویس : فیپا
رده بندی کنگره : 735/794
شماره کتابشناسی ملی : 1879185
چاپخانه : ناصح
سال 1388

این کتاب در 4 فصل و یک مقدمه تدوین شده است .

آکادمی جهانی بیلیارد ادیبان از آقای مهندس صادق حسینی ( از علاقمندان به اسنوکر )
 
 به جهت قبول زحمت  و پشتکار فراوان که باعث گردید تا این اثر را به دوستداران بیلیارد
 
 ارائه نمایند ، قدردانی می نماید .
 

ذکر این نکته ضروری است که آکادمی جهانی بیلیارد ادیبان در قبال

 

 مساپل مطروحه در این کتاب هیچگونه مسولیتی را  ندارد

 

و تا این تاریخ تاپپدیه ای از سوی فدراسیون را که مورد ادعا نویسنده

 

 در رابطه با این کتاب است مشاهده  ننموده است .

ورزشکار باشید ... ورزش یار باشید ... ادیب باشید