مارک سلبی 10 بر 9 رانی سالیوان را در فینال مسابقات جام بزرگان 2010 میلادی شکست داد