تعدادی عکس از بیلیارد بازان ایران را در یک مجموعه جدید برای بازدید قرار داده ام .

این آلبوم بسیار ناقص است و چنانچه شما عکس بفرستید به آن افزوده خواهد شد .

بالاخره باید نواقص بیلیارد رفع شود . ما به سهم خود در پیشرفت بیلیارد گام برداریم .

امیدوارم مثل آلبوم قبلی فیلتر نشود .

 http://www.cloob.com/profile/album/photoall/username/adibon/wrapper/true


ورزشکار باشید ... سانسور چی نباشید  ... ورزش یار باشید