تبلیغات
آکادمی جهانی بیلیارد ادیبان

آکادمی جهانی بیلیارد ادیبان

ورزشکار باشید ... ورزش یار باشید

آکادمی جهانی بیلیارد ادیبان در نظر دارد تا تمرینات پیشنهادی دیگران را نیز به نمایش بگذارد .

هر چند اعتقاد ادیبان بر این است که انجام تمرینات باید بر اساس برنامه ریزی علمی و با زمان بندی مناسب آموزشی و با بهره گیری از اساتید و اهل فن صورت گرفته تا از بسیاری موارد غیر ضروری و اتلاف وقت ارزشمند بازیکنان جلوگیری شود اما بقول معروف " کاچی بهتر از هیچی "

این تمرین را سایت snooker games با عنوان " یاد گیری زوایا " درج کرده و در توضیح آن آورده است که :

While waiting for their opponent to return from the bar or telephone many players practice potting the three baulk colours from their spots.
Here is something you may find more useful.
Place the cue-ball so it is touching the green, and try to hit the pack of reds. Play this stroke with plenty of bottom and right-hand side and aim as shown.
Studying the course the cue-ball takes from cushion to cushion will increase your knowledge of the angles, and give you reference points that will be of great use when your faced with a similar position in actual play.
Vary this routine by placing the cue-ball behind the brown and yellow, and remember to stop the cue-ball to save re-racking the reds !

ترجمه ضمنی : در حالیکه منتظر بازگشت حریفتان به بازی هستید می توانید بجای انداختن توپ های رنگی در نیم دایره به داخل حفره ها این تمرین را انجام دهید که شایر مفید تر باشد .

توپ سفید را مطابق شکل در پشت یکی از توپ های رنگی نیم دایره قرار دهید و سعی کنید با زدن ضربه ، توپ سفید را به توپ های قرمز برسانید . بخاطر سپردن مسیر طی شده توسط توپ سفید هنگامی که به پایین ترین و راست ترین سمت آن ضربه میزنید و چگونگی بازتاب توپ پس از برخورد با دیواره ها برای تطابق وضعیت های مشابه در بازی بسیار حائز اهمیت خواهد بود .

شما هم می توانید تمرینات پیشنهادی خود را برای درج در کارگاه های رایانه ای " ادیبان " ارسال نمائید

 

سایر تمرینات ادیبان را  با  مراجعه به بخش "  آموزش - تمرین - تلنگر " در سایت آکادمی جهانی بیلیارد ادیبان پیگیری نمایید 

ورزشکار باشید ... ورزش یار باشید ... ادیب باشید

 شما هم می توانید تمرینات پیشنهادی خود را برای درج در کارگاه های رایانه ای " ادیبان " ارسال نمائید

 

سایر تمرینات ادیبان را  با  مراجعه به بخش "  آموزش - تمرین - تلنگر " در سایت آکادمی جهانی بیلیارد ادیبان پیگیری نمایید 

ورزشکار باشید ... ورزش یار باشید ... ادیب باشید

 


راهکار ادیبان برای پیشرفت سریع در بیلیارد

کدام یک از اصول زیر را مهم می دانید:

ایستادن – پل بستن – چوب گیری – ضربه – تمرکز -  ...

با رعایت تمامی اصول سریع تر پیشرفت می کنید. به امتحانش می ارزد.

بـرای بازدیـد از تلنگرهـای قبلی ( راهکار ادیبـان بـرای پیشرفت سریع ) به قسمت " آموزش _ تمرین _ تلنگر " در صفحه اصلی سایت آکادمی جهانی بیلیارد ادیبان  و  در ستون سمت راست ذیل بخش سرفصل ها مراجعه کنید

http://www.adibon.com/new

ورزشکار باشید ... ورزش یار باشید ... ادیب باشید


تمرین بیلیارد فانتزی 19


برخی از مدعیان بیلیارد به سر مربی آکادمی جهانی بیلیارد ادیبان مراجعه کرده و نسبت به کارآئی تمرین شماره 3 ادیبان اظهارات اعتراض آمیزی بیان داشتند . شاید این تمرین پاسخی باشد برای اعتراضات ایشان اگر واقعاً قصد یادگیری دارند و نه جنجال.

هر چند اعتقاد ادیبان بر این است که انجام تمرینات باید بر اساس برنامه ریزی علمی و با زمان بندی مناسب آموزشی و با

بهره گیری از اساتید و اهل فن صورت گرفته تا از بسیاری موارد غیر ضروری و اتلاف وقت ارزشمند بازیکنان جلوگیری شود،

اما بقول معروف " کاچی بهتر از هیچی " .Fundamentals

The following drill is designed to calibrate your shooting arm. The objective is to develop your ability to deliver the cue ball down table with different speeds depending on what the shot requires. For this drill I’ve divided the table into five different zones, each zone is 2 diamonds wide. The zones on the ends of the table are actually two diamonds wide; one diamond going into the rail, and one diamond coming out. Start with the cue ball near the head string and hit the cue ball so that it stops in the zone marked 1. Then start again with the cue ball near the head string and try to make the cue ball stop within zone 5. When you are first starting out, try to master zones 1, 5, 9, and 13. Once you can do these 75% of the time, try to hit all the intermediate zones.Fundamentals 1 - Developing Speed Control
این تمرین را میشل ردیک
Michael Reddick ارائه داده است با این توضیح که :

این تمرین طراحی شده است برای سنجش نیروی وارده به توپ ضربه و کنترل سرعت ضربه. هدف از این تمرین راندن توپ ضربه با سرعت های مختلف و رساندن آن به مناطق از پیش تعیین شده است.

با ضربه اول توپ سفید را به منطقه 1 برسانید. این تمرین را گسترش دهید تا بر اثر هر ضربه به توپ سفید، آنرا را در نواحی از پیش تعیین شده متوقف کنید.


برای آشنایی بیشتر تمرینات پیشنهادی دیگران را در بخش تمرینات فانتزی
 سایت آکادمی جهانی بیلیارد ادیبان پیگیری نمایید .

http://www.adibon.com/


If you’ve been practicing your drills from Quick Hits religiously, you shouldn’t have a problem with this little test of your position-play a*****en. The shot is easy; it’s all about where you can place the cue ball afterward. Try to hit the marked positions (A through I) by using various amounts of high and low English, left and right English, and stun (i.e., a center-ball hit). And, obviously, your speed on each shot will be just as important for hitting the targets. We can’t begin to tell you how important it is to master this drill. Without cue-ball control — that comes with mastery of spin and speed — you simply aren’t going to be able to ascend as a player. [Nick Varner]

این تمرین در سایت  billiardsdigest آمده است با این توضیح که :

هدف از انجام این تمرین بدست آوردن مهارت در کنترل جایگاه ایستایی نهایی توپ سفید پس از انداختن توپ هدف به دورن حفره است، با استفاده از سرعت مناسب و ضربه های گوناگون به نقاط مختلف بر روی توپ ضربه در هر ضربه. ما نمی توانیم اهمیت این تمرین را بطور کامل برای شما تشریح کنیم. بدون کنترل ضربه هرگز بازیکن مطرحی نخواهید شد.برای آشنایی بیشتر  تمرینات پیشنهادی دیگران را در بخش تمرینات فانتزی آکادمی جهانی بیلیارد ادیبان http://www.adibon.com/new  پیگیری نمایید .


 

راهکار ادیبان برای پیشرفت سریع

ضربه پخش در 9 طلایی ( 9 ball )

اگر ضربه پخش را با شدت تمام بزنید قطعاً ضریب کنترل توپ ضربه کاهش خواهد داشت  

اگر توپ ضربه در راستای کامل با توپ شماره یک نباشد مراقبت بیشتری باید برای کنترل توپ ضربه اعمال شود

اگر ماهیچه های ساعد را شل نکنید عامل سرعت انتقال ضربه کاهش می یابد

اگر آرنج به پایین انداخته شود ضمن اینکه این کار باعث کاهش عامل سرعت انتقال ضربه می شود چوب هم در راستای موازی با سطح میز باقی نخواهد ماند

اگر چوب را در راستای خط ضربه به جلو حرکت ندهید باید شدت بیشتری را در ضربه پخش اعمال کنید

اگر برآیند نیروها در بیلیارد تدریس نشود همین آش است و همین کاسه 

بـرای بازدیـد از تلنگرهـای قبلی ( راهکار ادیبـان بـرای پیشرفت سریع ) به قسمت " آموزش _ تمرین _ تلنگر " در صفحه اصلی سایت و  در ستون سمت راست ذیل بخش سرفصل ها مراجعه کنید .

 

ورزشکار باشید ... ورزش یار باشید ... ادیب باشیدBritish head coach of Iran's National Snooker Team  ( David Roe ) has embraced Islam during an official ceremony held in the capital city of Tehran.
Davoud (the Islamic pronunciation of David) is his new first name.
he decided to convert to Islam after he came to Iran and visited the shrine of the 8th Shia Imam ( IMAM REZA ) in the city of Mashhad.
 "I was very excited to visit Mashhad," he said after the ceremony.
 داود بعنوان نام اسلامی برای برای سر مربی تیم ملی اسنوکر جمهوری اسلامی ایران که به اسلام گرویده است انتخاب شد .


بنا بر اخبار واصله ( دیوید رو David Roe ) که شهریور ماه گذشته به سمت سر مربی تیم ملی اسنوکر جمهوری اسلامی ایران برگزیده شده بود با حضور در محضر حجت الاسلام رضا تقوی به دین مبین اسلام مشرف شد .


آکادمی جهانی بیلیارد ادیبان خرسندی خویش را به جهانیان اعلام می دارد .ورزشکار باشید ... ورزش یار باشید ... ادیب باشید


هر چند اعتقاد ادیبان بر این است که انجام تمرینات باید بر اساس برنامه ریزی علمی و با زمان بندی مناسب آموزشی و با بهره گیری از اساتید و اهل فن صورت گرفته تا از بسیاری موارد غیر ضروری و اتلاف وقت ارزشمند بازیکنان جلوگیری شود اما بقول معروف " کاچی بهتر از هیچی " .

این تمرین در سایت snooker games آمده است با این توضیح که :

Former World Professional Billiards Champion Rex Williams recommended this form of the routine in his "Snooker - How to Become a Champion" (pub. 1975.)

Though far harder than those shown above it is well worth your time and study.

The reds must be taken in sequence as potting one makes the next available, so position on the black must be thought about and played for carefully.

Practicing this difficult routine will be of enormous benefit to your break building in this very important area of the table.

رکس ویلیامز از قهرمانان سابق دنیای بیلیارد بازان حرفه یی این تمرین را در کتاب خویش به عنوان " چگونه قهرمان شوید " منتشر شده در سال 1975 میلادی آورده است .

طریقه انجام : ابتدا یک قرمز را به حفره بیاندازید و سپس توپ مشکی را ، بگونه یی که پس از انداختن توپ مشکی به دورن حفره موقعیت مناسبی را برای انداختن توپ قرمز بعدی به حفره مقابل به دست آورید.

انجام دادن این تمرین فوائد بسیاری را برای بازیکن و در جهت بالا بردن امتیازات مکسوبه از ضربه برتر در پی خواهد داشتبرای آشنایی بیشتر  تمرینات پیشنهادی دیگران را در بخش تمرینات فانتزی در سایت آکادمی جهانی بیلیارد ادیبان پیگیری نمایید .

ورزشکار باشید ... ورزش یار باشید ... ادیب باشید

راهکار ادیبان برای پیشرفت سریع

قانون دان باشید
 
 
بسیار اتفاق افتاده است که عدم آگاهی
 
 نسبت به مقررات بازی

 بیلیارد منجربه برخوردهای ناشایست و غیر
 
 ورزشی شده است .
اما نکته مثبت در باشگاه های بیلیارد این است
 
 که چنانچه

 بازیکنان اختلافی بر سر شرایط پیش آمده در
 
بازی پیدا کردند

 از اولین نفری که در این مورد سئوال کنند
 
 حرفش را


 بلافاصله میپذیرند و این یعنی احترام گذاشتن
 
 به حکم داوری .
ناگفته پیداست که از وظایف بازیکن است که
 
 از مقررات بازی


 اطلاع داشته باشد و همچنین وظیفه برگزار
 
 کنندگان بازی های


 رسمی این است که آیین نامه اجرایی
 
 مربوطه را قبل از بازی اعلام نمایند .برای بازدید از تلنگرهای قبلی ( راهکار ادیبان
 
 برای پیشرفت سریع )


 به قسمت " آموزش _ تمرین _ تلنگر " در
 
 صفحه اصلی سایت

 
 
و در ستون سمت راست ذیل بخش سرفصل
 
 ها مراجعه کنید .
 ورزشکار باشید ... ورزش یار باشید ... ادیب باشید

                                  http://9ballpool.co.uk/images/practice_drills/practice_drill_2.jpgهر چند اعتقاد ادیبان بر این است که انجام تمرینات باید بر اساس برنامه ریزی علمی و با زمان بندی مناسب آموزشی و با بهره گیری از اساتید و اهل فن صورت گرفته تا از بسیاری موارد غیر ضروری و اتلاف وقت ارزشمند بازیکنان جلوگیری شود اما بقول معروف " کاچی بهتر از هیچی " .این تمرین در سایت fcsnooker تحت نظارت فرانک کالان Frank Callan آمده است با این توضیح که :
Set the numbered balls up as shown, with the cue ball in position 1, just off straight from the 9 ball.

Begin by potting the 9 ball in the corner and stunning the cue ball up the table into position 2, making sure you

leave a small angle similar to the first.

Pot the 8 ball in the opposite corner and stun up for position 3, again, remember to leave an angle.

Repeat this process for all 9 balls.TargetsBeginner - 6 balls

Medium - 1 set of 9 balls

Advanced - 2 sets of 9 ballsHintIf you run out of natural position, try using the cushion to recover. Do not use english (side-spin).http://9ballpool.co.uk/practice_drills/practice_drill.html?pdid=2توپ های شماره دار را مطابق شکل بچینید و توپ سفید را در موقعیتی قرار دهید که با توپ شماره 9 و حفره مقابل در یک راستا نباشد.در اثر ضربه نخست توسط توپ سفید باید توپ شماره 9 در حفره گوشه سمت راست میز انداخته شود و توپ سفید در موقعیتی قرار گیرد تا توپ شماره 8 را در حفره مقابل بیاندازید. این ضربه را برای سایر توپهای شماره دار تکرار کنید.هدف مورد نظر:برای مبتدیان – 6 توپبرای بازیکنان در سطح میانی: انداختن 9 توپ شماره دار بطور موفقیت آمیز مطابق شکل داده شدهبرای بازیکنان در سطح پیشرفته: انداختن 9 توپ شماره دار بطور موفقیت آمیز در 2 بار پیاپیتذکر: چنانچه توپ سفید از موقعیت مطلوب خارج شد توپ شماره دار بعدی را میتوانید با استفاده از باندها به حفره بیاندازید . در این تمرین از ضربات پیچشی استفاده نکنید .

برای آشنایی بیشتر تمرینات پیشنهادی دیگران را در بخش تمرینات فانتزی در سایت آکادمی جهانی بیلیارد ادیبان www.adibon.com/new پیگیری نمایید .
ورزشکار باشید ... ورزش یار باشید ... ادیب باشید


http://www.fcsnooker.co.uk/practice/the_long_blue/the_long_blue.htm

 

هر چند اعتقاد ادیبان بر این است که انجام تمرینات باید بر اساس برنامه ریزی علمی و با زمان بندی مناسب آموزشی و با بهره گیری از اساتید و اهل فن صورت گرفته تا از بسیاری موارد غیر ضروری و اتلاف وقت ارزشمند بازیکنان جلوگیری شود اما بقول معروف " کاچی بهتر از هیچی " .

 

این تمرین در سایت fcsnooker  تحت نظارت فرانک کالان Frank Callan

  آمده است با این توضیح که  :

 

The Long Blue (The classic 'continuation' shot

A vital shot to practice

It is rare that perfect position is maintained during the course of a break

Often, for a break to continue the blue will require potting in one of the four corner pockets. Under normal conditions many players can pot, or come close to making the shot. In matches however, this shot tests the cueing of the majority of snooker players

The ability to pot the long blue regularly in all corners will increase the size of breaks you can make. The white can often be controlled to remain in the centre of the table, making the next visit or shot in the break so much easier

 

 

            یک ضربه حساس در اسنوکر ( ضربه کلاسیک استمراری )

کمتر اتفاق میافتد که در نتیجه ضربه اولیه پخش موقعیت ایده آلی برای توپ سفید بدست آید .

در موارد بسیاری برای ادامه بازی و حفظ نوبت برای ضربه زننده باید توپ آبی رنگ را در یکی از 4 حفره گوشه ای میز انداخته شود . در حالت عادی بسیاری از بازیکنان میتوانند این ضربه را بزنند اما در مواقع مسابقات این ضربه محک مناسبی برای آزمایش توان بازیکن میتواند بحساب آید .

توان بازیکن در انداختن موفقیت آمیز توپ آبی به درون یکی از حفرات گوشه میز باعث میگردد تا بازیکن ضربه زننده امتیازات اکتسابی خود را افزایش دهد ضمن انکه توپ سفید در محوطه میانی میز باقی میماند که فاصله توپ سفید با توپ ضربه بعدی در حدّ خوب محسوب میشود

  

برای آشنایی بیشتر  تمرینات پیشنهادی دیگران را در بخش تمرینات فانتزی سایت آکادمی جهانی بیلیارد ادیبان پیگیری نمایید . 

 

ورزشکار باشید ... ورزش یار باشید ... ادیب باشید
هر چند اعتقاد ادیبان بر این است که انجام تمرینات باید بر اساس برنامه ریزی علمی و با زمان بندی مناسب آموزشی و با بهره گیری از اساتید و اهل فن صورت گرفته تا از بسیاری موارد غیر ضروری و اتلاف وقت ارزشمند بازیکنان جلوگیری شود اما بقول معروف " کاچی بهتر از هیچی " .


Blacks off the spot

Such a simple practice exercise can have great benefits for your game.

It helps you get used to finding the potting angle for the black

and helps develop your skills by forcing you to

play all the shots you require e.g. stun, screw, stun run through and side.Place the black on it's spot and place the cue ball anywhere you like.

Try to pot as many consecutive blacks as you can.

Set yourself a target and try to achieve it.

After achieving your target increase the number.

It sounds easy but even to get ten in a row requires a good level of skill.

When I practice this I look for 100 in a row.

Once I missed on 99 and had to start again at zero and I can tell you

my concentration and focus was much better the next time.

This is a very good exercise for concentration and discipline.

If practice time is limited, even one hours practice will have you playing at least 100 pots

or more which is far more pots than if you were just playing frames by yourself.

Once you have got the hang of just potting blacks you can take a step up

by potting blacks and pinks alternating between the two.

Again set your targets and gradually increase them.

This generates good close control of the cue ball which is essential

and will require you to play all different shots.

It is far more difficult to get 10 pinks and blacks than to get ten consecutive blacks.

After you have mastered this technique you might try doing this by only potting

the black into the corner pockets and the pink into the middle pockets.


You can evolve this routine to include blues and from there the baulk colours.

http://fergalobrien.ie/practice2.html
این تمرین در سایت رسمی فرگال او براین آمده است با این توضیح که :

تمرینی به این سادگی میتواند سهم بسزایی در پیشرفت بازی شما داشته باشد .


با انجام این تمرین میتوانید نقطه افت ثابت توپ مشکی را به حافظه خود بسپارید و انواع و اقسام ضربات را برای انداختن توپ مشکی به داخل حفره مورد نظر بکار بندید .

طریقه انجام این تمرین : توپ سیاه را بر روی میز و در نقطه قراردادی برای این توپ کار بگذارید و توپ سفید را از هر نقطه دلخواه به سمت توپ مشکی زده و مشکی را به درون حفره مورد نظر بیاندازید .

چند بار میتوانید ضربات موفقیت آمیز داشته باشید ؟ تعداد ضربات موفقیت امیز را بتدریج افزایش دهید . فرگال او براین میگوید عدد مورد نظر برای وی در این تمرین 100 میباشد . او میافزاید که یکبار تا 99 ضربه موفقیت آمیز را زده است ولی صدمین را خطا کرده است و در تمرین بعدی تمرکز ذهنی او به مراتب بهتر بوده است .

اگر از مرحله انداختن توپ مشکی عبور کردید میتوانید توپ صورتی را به این تمرین اضافه کرده و به ترتیب یک مشکی و یک صورتی را به داخل حفره مورد نظر بیاندازید .

انجام این تمریت باعث میگردد تا شما کنترل خوبی روی توپ سفید داشته باشید که از اصول اولیه بشمار میرود .

در ادامه میتوانید توپ مشکی را فقط به حفره های گوشه نزدیک و توپ صورتی را به حفره های میانی میز بیاندازید و حتی میتوانید توپ های رنگی دیگر را نیز به این تمرین بیافزایید .


ورزشکار باشید ... ورزش یار باشید ... ادیب باشیدراهکار ادیبان برای پیشرفت سریع

انتخاب مسیر توپ


انداختن توپ هدف به درون حفره به نظر آسان می رسد اما انتخاب مسیر توپ ضربه برای ایستایی در نقطه مطلوب در ادامه کار بسیار لازم و ضروری است .


ممکن است چند مسیر و گزینه را برای ایستایی ثانویۀ توپ سفید در نظر بگیرید اما دقت کنید تا حتی المقدور این مسیر کوتاه ترین باشد و اگر این مورد امکان نداشت در عوض در مسیر انتخابی شما برای حرکت دادن توپ ضربه توپ دیگری در مسیر نباشد تا این توپ ها با یکدیگر برخورد کنند و باعث تغییر چیده مان میز گردند .


البته در مواقعی برخورد دادن توپ ها با یکدیگر برای ایجاد موقعیت بهتر از روی علم و آگاهی بسیار لازم و مفید بوده و در بازی هایی مانند کارام بول این نوع برخور دادن توپ ها با یکدیگر اساس کار می باشد .

برای بازدید از تلنگرهای قبلی ( راهکار ادیبان برای پیشرفت سریع ) به قسمت " آموزش _ تمرین _ تلنگر " در صفحه اصلی سایت آکادمی جهانی بیلیارد ادیبان www.adibon.com  و در ستون سمت راست ذیل بخش سرفصل ها مراجعه کنید .ورزشکار باشید ... ورزش یار باشید ... ادیب باشید
coup d'état in azbilliards

Have you ever been faced with a coup d'etat ?

You have been banned for the following reason:

Warning was unheeded

The above was what I got from azbilliards . They banned me without mentioning any reason . That is exactly how coup d'état takes place . They do not give you any civilized reason . They just take over the power and rule the way they wish . They do not give you a choice but call it a democracy . " love it or leave it " is how they rule . No votes , no election if that does not suit their desires .A coup d'état, or simply coup, is the sudden overthrow of a government, often through illegal means by a part of the state establishment — mostly replacing just the high-level figures. It is also an example of political engineering. It can be (although not necessarily) violent, but it is different from a revolution .

 
I started a few threads in azbilliards forum and received some replies. To make it brief, I bring some of those but ask you to feel free to read all the replies as you wish.


Snooker rule's question - 05-05-2010, 12:38 AM

________________________________________

Salam ,

Here is the situation : in an international snooker game all the reds are potted and only the colors are left. Player A has 42 points more than player B by this time which means player B needs more than two snookers to win the frame . Does the frame end or continues
_________________________________

Be SPORT ... Become ADIB

The above was one of the said threads which I started on 5-5-2010 and three days later I get this :

Scaramouche

05-08-2010, 03:53 AM
Snooker isn't just about potting balls.

05-08-2010, 12:00 PM
Scaramouche started to insult by using " potting balls " which I ignored and answered back :
thank you Scaramouche .

I think parts or rules should be changed if we want snooker improve . I see matches as well but we shall look ahead .
______________________________________

Be SPORT ... Become ADIB
http://www.adibon.com/Web%20Page_%20...ooker%20-.html
I intend to make billiards to the Olympics. How about you ?

They say a lot should be changed including the rules . How about you ?
_______________________________________

Be SPORT ... Become ADIB
________________________________________

In about half an hour later I got this one :

Bob Jewett

05-08-2010, 04:28 AM
_______________________________________

Quote:

Originally Posted by adibon

Salam ,

Here is the situation : in an international snooker game all the reds are potted and only the colors are left. Player A has 42 pionts more than player B by this time which means player B needs more than two snookers to win the frame . Does the frame end or continues

The rules are here. If you have not read them, it is important for you to do so, especially since you seem to be intent on changing them.

 
In response to another question: If only the black remains and one player is 8 or more points ahead, the first score or foul ends the frame. This is true even if the player was only 8 points ahead and fouled, leaving him only one point ahead. He still wins the frame.
_______________________________________

Bob Jewett

SF Billiard Academy

05-08-2010, 11:31 AM

I replied:

"Mr boob , we all know you wrote the rules but we do also know you are new to snooker , too , and if claim not I can refer you to your own article .

yes, I intend to change the rules if they don't suit Billiards .Any objections?"

[/quote]In response to another question: If only the black remains and one player is 8 or more points ahead, the first score or foul ends the frame. This is true even if the player was only 8 points ahead and fouled, leaving him only one point ahead. He still wins the frame.[/quote]
"You are wrong . I don't play by your rules . I have my own and ask my students to play by those rules but i also know they are not complete ".

Read this one :
(#18)

drsnooker

Yesterday, 07:41 PM
_______________________________________

A "4 snookers rule" already exists in the US national championships:


7.1.1 During the Round Robin Group Phase only, once all the red balls have been pocketed and just the colors remain on the table, if a player on their next visit to the table then requires four or more snookers to the value of the “ball on” that player will lose the frame.
I new their game well . they send a man in (drsnooker )acting like we are on the same road while Jewett refers me to the rules which he wrote it himself so I give this to him .
This is another thread I started :

AzBilliards Forums > Main Category > Main Forum

a waste of time - Yesterday, 12:54 AM
________________________________________

Salam ,

Here is the case in a snooker game : player A's score is 100 points while player B's score is 0 . Does the frame continue ? How much longer?
Do you not consider the frame is a waste of time if it goes on as a :

1 - player who is ahead 100 points on the frame

2 - player who is behind 100 points on the frame

3 - referee

4 - match management

5 - spectator
________________________________________

Be SPORT ... Become ADIB


Scaramouche

Today may 11, 12:46 AM
_______________________________________

The fourth thread on this topic started by this poster.
Apparently in his country snooker players (presumably men) never concede, and all of us agree that it is a waste of time.

Why can't his countrymen see it?

That question he has not answered.

Must be a macho thing.

Now imagine if they were getting beat by women

So he wants the World to change the rules;

Wants to take the solution out of the player's hands.

The World refuses.

Silly World.
________________________________________

Born with the gift of laughter and a sense that the world is mad


Scaramouche started to count my threads and kept on insulting and calling my country men names and at the same time calls himself " The World " and runs to a pre-made decision and concludes : "The World refuses".


They kept sending their other men :
danquixote

Today, 01:38 AM
________________________________________

I'm not a snooker player and have no answer to your question. I do however have a comment. Your constant red rep on your posts here lead me to believe your ability to garner enough respect in the billiards world to implement rule changes, is suspect at best. AZB is a microcosim of pool. If you have not yet aquired sufficent diplomacy and people skills to get a green bar here, I'm giving long odds against you ever becoming a spokesperson for Olympic cue sports.......Dan
_______________________________________

Well Mrs. Kennedy.....other than that.....what did you think of Dallas???.
Playing cue......Schon 1309 ltd w/OB-2 shafts moori med

Break cue COC......crappy ole cuetec

Support mental health.....or I'll kill you

And got my reply as:

Today, 01:51 AM

Surely I support mental heath just for your own sake.

What does " red rep " mean ? Is that a rude disease like you ?
________________________________________

Be SPORT ... Become ADIB

(#20)

adibon
Originally Posted by smashmouth

What is the purpose of your rule proposal?


What would it accomplish?

You also understand that a player up 100 points may still be shooting for

a) total clearance

b) highest tournament break

c) 147

If you want to campaign for Snooker in the Olympics, you need to learn ALOT more about the game first

1- To get billiards to the Olympics .

2- A unified rule through out the world .

3 - You may know that the highest break may become to 155¬ 147.

4- We all need to learn ALOT, don't we ?

5- Some of us may think about things which are preventing the billiards to get to the Olympics .
________________________________________

Be SPORT ... Become ADIB


(#29)

Adibon

Yesterday, 04:21 PM
_______________________________________

Quote:

Originally Posted by Wity

It shall not be left to the players . It must become a rule.

Give us one reason why? For a hundred years it's worked fine, no one else has ever complained but you in probably a few billion frames?

drsnooker wrote: " A "4 snookers rule" already exists in the US national championships:
7.1.1 During the Round Robin Group Phase only, once all the red balls have been pocketed and just the colors remain on the table, if a player on their next visit to the table then requires four or more snookers to the value of the “ball on” that player will lose the frame. "

http://forums.azbilliards.com/showth...=185901&page=2

It is not you&the rules nor is I&the rules. There were&still are different rules which you may not be aware of just like the one I coded above .

All I am asking is to have one&only one unified rule for billiards .
________________________________________

Be SPORT ... Become ADIB

(#30)

Adibon

Yesterday, 04:25 PM
________________________________________

Quote:

Originally Posted by smashmouth

crack is bad

Is it as bad as your answers to my thread ?
________________________________________

Be SPORT ... Become ADIB


(#35)

Today, 04:13 PM
________________________________________

Quote:

Originally Posted by drsnooker

I think Adibon is confusing the rules of snooker according to the WPBSA and the by-laws that any tournament director can add to their local tournament. Such as dress code, or time limits, or wearing earphones etc etc.

The US championship has additional rules as I've already mentioned, but these are not part of the official rules.

Unless you don't understand fair-play and sportsmanship, I think snooker is not for you. When you feather the ball, get up from the table, declare a foul and let your opponent shoot the duck. If you can't own up to your mistakes, go play pool or something.

Seems like you are comfused yourself .

Don't name WPBSA or US championship or any others .

The Olympic's commitee asks for a unified rules ? Are we going to have ONE or not ?

Do not insult billiard players(at least 350 billiard games have written rules&snooker is one of those) .

If you can not own up to your mistakes you do not belong to the human society . You can go play balls but not billiards.
________________________________________

Be SPORT ... Become ADIB

(#48)


adibon

Registered User


Status: Online

Posts: 105

vCash: 500

iTrader: 0 / 0%

Tournaments Joined: 0

Tournaments Won: 0

Join Date: Jan 2010

Location: tehran - iran

Today, 11:54 AM

________________________________________

Quote:

Originally Posted by Scaramouche

Always Like To Introduce Kindred Spiritsadibon meet ultramafic

http://forums.azbilliards.com/showthread.php?t=187009


You only got two teeth . Is it too hard to wash them before talking billiards ?
________________________________________
Be SPORT ... Become ADIB

I also started this one thread on may 17 - 2010:

Rules for billiards or pros?

AzBilliards Forums > Main Category > Main Forum

(#1)

adibon

Registered User

Status: Online

Posts: 108

vCash: 500

iTrader: 0 / 0%

Tournaments Joined: 0

Tournaments Won: 0

Join Date: Jan 2010

Location: tehran - iran

Rules for billiards or pros ? today, 02:03 AM
________________________________________

Salam ,

I started a few threads about " rules " so far , but instead of getting related replies i was refered to current rules .

My question is : are rules for " billards " or just pros ? Are they complete or some parts should be changed or re-wied ?
________________________________________Be SPORT ... Become ADIB


I was alarmed and they were irritated . I read other threads on azbilliards forum and got to this one and had the exact reply on my thread, too: "Using the mechanical bridge - should it be banned?"

(#24)

Scaramouche

Registered User

Status: Offline

Posts: 3,723

vCash: 500

iTrader: 0 / 0%

Tournaments Joined: 0

Tournaments Won: 0

Join Date: Oct 2005

05-14-2010, 02:29 AM
________________________________________

Always Like To Introduce Kindred Spirits

adibon meet ultramafic

http://forums.azbilliards.com/showthread.php?t=187009
________________________________________

Born with the gift of laughter and a sense that the world is mad


(#129)


adibon

Registered User

Status: Online

Posts: 109

vCash: 500

iTrader: 0 / 0%

Tournaments Joined: 0

Tournaments Won: 0

Join Date: Jan 2010

Location: tehran - iran

Today may 17, 02:30 AM
________________________________________

Quote:

Originally Posted by Scaramouche

Always Like To Introduce Kindred Spirits

ultramafic meet adibon

http://forums.azbilliards.com/showthread.php?t=185901

Who did you meet , two teeth ?
________________________________________Be SPORT ... Become ADIBThey were going around and calling me names. They thought I was asleep and tried to spread their army .Well, it did not work. They were caught right away .poor souls.

I run to this one thread:

"Using the mechanical bridge - should it be banned?"

http://forums.azbilliards.com/showthread.php?t=187009&page=9

Mr. Wilson

AZ Billiards Moderator

(#126)


Yesterday , 08:42 PM
________________________________________

Ok guys, add to the conversation or keep it to yourself. No more insults.

________________________________________

Awesome cue case!!--->JIM MURNAK VINTAGE LINE

I'm just a squirrel in your world, trying to get a nut.


The guy was AZbilliards Moderator ,asking for no more insults .

He says: I'm just a squirrel in your world, trying to get a nut.

We all know he is whiffing. He is so greedy. He is not trying to get a nut but steals it all like rats .He can not stand any one to be around.

Look through this one:

QUOTE=Underclocked;2422383]IP ban possible?[/QUOTE]

" Is this a suggestion or an order " ?was my reply to him .


A well known guys get to insult the un-wanted poster and when they get punched in their face, they throw the poster out. That is how it works

They expect "yes sir" kind of people, even in "billiards".

I do not play by their rules.

All I am asking is to have ONE&only ONE bright rule through out the world for billiards.


(#26)

PaulieB

Proud to be a member

Status: Offline

Posts: 206

vCash: 1700

iTrader: 1 / 100%

Tournaments Joined: 0

Tournaments Won: 0

Join Date: Dec 2009

Location: Boston, MA

Yesterday, 02:21 PM
________________________________________

Your horrible attitude and half hidden insults such as "Mr Boob" instead of Bob and commenting on the mental health of others that don't agree with you continue to disgust me. Since you have joined this site you haven't managed to post a thread that wasn't littered with your insults and immediate cry of "racism" when anyone disagrees with your point of view.
Please leave or at the very least stop posting; your red rep "disease" should clue you in to the fact that your posts are not appreciated here.

One more move, but not the last one, was taken then:

(#27)

Mr. Wilson

AZ Billiards Moderator

Status: Offline

Posts: 3,078

vCash: 2700

iTrader: 0 / 0%

Tournaments Joined: 0

Tournaments Won: 0

Join Date: Feb 2005

Location: HdG, Maryland

Yesterday, 08:22 PM
________________________________________

Quote:

Originally Posted by adibon

Have not brush your teeth yet ? Should not talk before that . Were you not thought ?

Ahhh yes. A recent graduate from the Mahmoud Ahmadinejad school of charm?

May I ask, has it occured to you that you are acting out the very impressions that most of the world has of Iranians these days?

Regardless of what the rest of the world thinks, here on AZB you will be expected to maintain a degree of civility whether you would really like to or not. The alternative is that you will find yourself unwelcome here if you persist with your current behavior.

Have I made myself clear?
________________________________________

Awesome cue case!!--->JIM MURNAK VINTAGE LINE

I'm just a squirrel in your world, trying to get a nut.

They send their big guy in.

He has a doggy AVATAR with a guitar in one hand and hanging to a rope but does not show us whom owns the rope, but the owner was very obvious to me as is to many others . I saw him in Vietnam, Southern countries, Palestine, Iraq, Afghanistan and many other places and their native country-men (so called "red" by them).

My people know all about their crimes regarding 1955 coup d'état In Iran and they are attacking us from then till today.

Here is my reply to their big guy: You do not have to make yourself cleared. We will clean you off.

We broke your neck 30 years ago in TABASS- IRAN, You "RED NECK ", remember?

(#29)

adibon

Registered User

Status: Online

Posts: 107

vCash: 500

iTrader: 0 / 0%

Tournaments Joined: 0

Tournaments Won: 0

Join Date: Jan 2010

Location: tehran - iran

Today, 01:53 AM
________________________________________

Quote:

Originally Posted by Mr. Wilson

Ahhh yes. A recent graduate from the Mahmoud Ahmadinejad school of charm?


May I ask, has it occured to you that you are acting out the very impressions that most of the world has of Iranians these days?

Regardless of what the rest of the world thinks, here on AZB you will be expected to maintain a degree of civility whether you would really like to or not. The alternative is that you will find yourself unwelcome here if you persist with your current behavior.

Have I made myself clear?

I wrote : Hey , you want to talk politics , AZB has a special part for that .

Do not talk about " world " but yourself , you self-ego meniac .

What is your degree in this civilization ?

Are you threatning me . you coward .


We broke your neck 30 years ago in TABASS , You " RED NECK ".


I asked about snooker rule's and i am sure there are people who want to talk about it . That is why this thread was started at first . Let's talk billiards .

________________________________________Be SPORT ... Become ADIB


And I add: No one is allowed to insult my country's elected president " Dr Mahmoud Ahmadinejad ".

They took their last step (so far) :

You have been banned for the following reason:

Warning was unheeded

This is how a coup d'état has taken place in AZBILLIARDS ( no reason was ever given on these cases nor the similar's ) but we all know that they have got beaten even if they do not admit it . They hide their dirty hands and deny the coup d'état attempts .


They had a victorious coup d'état in IRAN's billiard last year. I may have my next article on this issue.God is in power. They may go mad and die there&then, This is claimed by "Quran".

In God we trust.
گزارش های مندرج در سایت آکادمی جهانی بیلیارد ادیبان درباره

مسابقات جام جهانی مارمولک های حرفه یی ( snooker 2010 )

1- http://www.adibon.com/new/modules.php?name=News&file=article&sid=151

2- http://www.adibon.com/new/modules.php?name=News&file=article&sid=154

3- http://www.adibon.com/new/modules.php?name=News&file=article&sid=155

4- http://www.adibon.com/new/modules.php?name=News&file=article&sid=156

5- http://www.adibon.com/new/modules.php?name=News&file=article&sid=158

6- http://www.adibon.com/new/modules.php?name=News&file=article&sid=159  

7- http://www.adibon.com/new/modules.php?name=News&file=article&sid=160

8- http://www.adibon.com/new/modules.php?name=News&file=article&sid=161


بنا به پیشنهاد برخی از دوستان در مورد انجام مصاحبه غیر حضوری ( اینترنتی ) ، چند سؤال را جهت پاسخگویی افرادی که مایل به شرکت در این مصاحبه هستند در نظر گرفته ایم .


در صورت دریافت پاسخ شما به سؤالات مطرح شده ، آن را برای اطلاع سایرین در سایت آکادمی جهانی بیلیارد ادیبان قرار داده و امیدواریم به این ترتیب بتوانیم در جهت ثبت تاریخ بیلیارد ایران گامی برداشته و برای آیندگان نمودار روشنی از بازیکنان ایرانی بیلیارد را تکمیل نماییم .


افزودن اطلاعات تکمیلی از جانب شما آزاد میباشد و در ضمن هیچ الزامی برای پاسخگویی به تک تک سؤالات در میان نیست و هر یک از موارد مطروحه را که مایل هستید پاسخ دهید .برای ارتباط با ما می توانید فرم مربوطه را تکمیل نموده و دکمه ارسال را بزنید تا پاسخنامه شما به سایت ادیبان ارسال گردد و یا ابتدا فرم زیر را دانلود کرده و در فرصت مناسب به سئوالات پاسخ داده و جوابیه خود را پس از تکمیل شدن به آدرس الکترونیکی ادیبان info@adibon.com ارسال نمایید . ارسال یک قطعه عکس و یا آدرس اینترنتی آن عکس نمودار شما را کامل تر مینماید .

اعلام یک آدرس معتبر پست الکترونیک دسترسی دیگران را به شما سهولت میبخشد .

http://www.adibon.com/Web%20Page_%20Farsi/Iran%20News/Mosahebe/Mosahebe.html  

 در لینک فوق نمونه یی از فرم سئوالات مصاحبه اینترنتی گنجانیده شده است .

 
ورزشکار باشید ... ورزش یار باشید ... ادیب باشید


  • کل صفحات:3  
  • 1
  • 2
  • 3
  •   

همه پیوندها